شرایط لازم:
-افراد معرفی شده نباید هیچگونه وابستگی نسبی یا سببی با کارکنان و مسئولین دستگاه داشته باشند.
-عدم معرفی مشمولان وظیفه دارای غیبت.
-عدم معرفی و پذیرش مشمولان وظیفه دارای سابقه خدمت در مراکز نظامی و انتظامی
-اخذ تعهد نامه از مشمولان مبنی بر عدم درخواست ادامه تحصیل ،معافیت کفالت پزشکی و هر امری که موجب کاهش مدت زمان خدمت گردد.
-عدم معرفی و پذیرش متقاضیانی که مشمول کسر خدمت بسیج می باشند.
نام : *
نام خانوادگی : *
شماره ملی : *
شماره تلفن همراه : *
تاریخ تولد :
تاریخ اعزام :
وضعیت تاهل :
آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
معدل : *
نهاد های حمایتی :آدرس و تلفن : *
حاصل ضرب 5 و 5 چند است ؟ *
 
شناسنامه
کارت ملی
دانشنامه
برگ اعزام به خدمت
عکس 3*4
تعهدات:
- اینجانب ضمن آگاهی کامل از شرایط خدمت در این اداره کل ، با مشخصات فوق تقاضای گذراندن خدمت مقدس سربازی را دارم و همچنین آمادگی کامل برای مقیم شدن در هریک از شهرستانها و یا مناطق استان به تشخیص آن اداره کل را دارم و هیچگونه اعتراض و ادعایی در طول دوران خدمت نخواهم داشت .